Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po B

 • Bacchus et argentum mutant mores sapientum - Víno a peníze mění i mravy mudrce.
 • Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit - Koktavý koktavého miluje, protože jeho slovům rozumí.
 • Barbam vellere mortuo leoni - Mrtvého lva tahat za vousy. (Urážet někoho, kdo se nemůže bránit.)
 • Beata est vita conveniens naturae suae - Šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností.
 • Baeta solitudo - Blažená samota.
 • Beati possidentes - Šťastní to majitelé(vlastníci). (Bismarck)
 • Bella res est mori sua morte - Je krásné zemřít vlastní smrtí.
 • Bellum iustium - Spravedlivá válka. (Cicero)
 • Bellum se ipsum alit - Válka se živí sama. (Vítězství kryje ziskem ztráty)
 • Bene ambula - Jdi v dobrém. Šťastnou cestu.
 • Benedicamus Domino - Blahořečenému Pánu.
 • Benedictum Domini sit vobiscum - Požehnání Páně budiž s vámi.
 • Benedictus, qui venit in nomine Domini - Blahoslavený, kdo přichází ve jménu páně.
 • Beneficium beneficio provocatur - Dobro dobro plodí.
 • Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur - Zákony je třeba vykládat mírněji, aby se tak učinilo zadost cíli, s nimiž byly vydány.
 • Bis dat quī citō dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává.

Edit this entry.