Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po U

  • Ubi sementem feceris, ita mettes - Jak zaseješ, tak sklidíš.
  • Ut in omnibus glorificetur Deus - Aby byl ve všem oslaven Bůh. Pozn.: Používá se často zkratka UIOGD.
  • Ubi bene, ubi patria - Kde je dobře, tam je vlast. Pozn.: Latinské přísloví.
  • Ubi est concordia, ibi est victōria. - Kde je svornost, tam je vítězství.
  • Urbi et Orbi. - Městu a světu Pozn: - pravidelné velikonoční a vánoční žehnání papeže světu.

Edit this entry.