Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po Q

 • Qualis rex, talis grex - Jaký král, taková družina. Česky: Jaký pán, takový krám
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Cokoli je řečeno latinsky, vypadá vznešeně.
 • Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum - Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku (Publius Flavius Vegetius Renatus)
 • Qui tacet, consentire videtur - Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Česky: Mlčení znamená souhlas.
 • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - Cokoli děláš, dělej rozvážně a ber v úvahu konec. Česky: dvakrát měř, jednou řež
 • Quis ut Deus? - Kdo je jako Bůh?
 • Quis vellet pacem, preparat bellum - Kdo chce mír, chystá válku.
 • Quo usque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)? - Jak dlouho ještě (budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino)?
 • Quod licet Iovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi (příp. bohovi), není dovoleno volovi.
 • Quot capita, tot sententiae: Kolik hlav, tolik výroků. Česky: Víc hlav víc ví, příp. Mnoho psů, zajícova smrt.
 • Quanti Canicula Ille In Fenestra? - Za kolik je ten pejsek v okně? (nápis na erbu Ankh-Morporku, fiktivního města z knih Terryho Pratchetta)

Edit this entry.