Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po N

 • Natura non facit saltus - Příroda nečiní skoků. (K. Linné)
 • Navigare necesse est, vivere non est necesse - Je nutné plout, ne žít. (Pompeius)
 • Nihil novi sub sole - Nic nového pod sluncem.
 • Noli tangere circulos meos! - Nedotýkej se mých kruhů! (Archimedés před svou smrtí)
 • Nondum omnium dierum sol occidit - Ještě nezapadlo slunce všech dní. Česky: Ještě není všem dnům konec.
 • Non omnia possumus omnes - Ne všichni (z)můžeme všechno.
 • Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • Non vini vi no, sed vi no aquae - Plavu nikoli díky vínu, nýbrž díky vodě.
 • Nulla dies sine linea - Ani den bez řádku.
 • Nulla salus bello - Ve válce není spása.
 • Nullum crimen sine lege - Kde není zákon, není zločin.
 • Nullo modo - Ani náhodou.
 • Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam - Ne nám, Bože, ne nám, ale jménu svému dej slávu. (Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav - Žalm 115)

Edit this entry.