Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po H

  • Hannibal ad (ante) portas - Hannibal před branami!
  • Hīc Rhodos, hīc saltā! - „Zde je Rhodos, zde skákej!“. Smysl: Nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit
  • Hominem te esse, memento - Pamatuj, že jsi člověk.
  • Homo homini lupus - Člověk člověku vlkem. [Thomas Hobbes - Leviathan]
  • Homō prōpōnit, Deus dispōnit - Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. Česky: Člověk míní, Pán Bůh mění.
  • Homō putat, Deus mūtat - Člověk míní, Pán Bůh mění.
  • Homo sum et inter homines vivo - Jsem člověk a žiji mezi lidmi.
  • Honores mutant mores - Hodnosti mění mravy.

Edit this entry.