Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po P

 • Pacta sunt servanda. - Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.
 • Pecunia non olet. - Peníze nepáchnou (císař Vespasianus k synovi, kritizujícímu ho za zavedení daně z veřejných záchodků).
 • Per aspera ad astra. - Přes překážky k cíli (doslova: ke hvězdám).
 • Perfectus Deus, perfectus homo - Dokonalý Bůh, dokonalý člověk
 • Pia fraus - Milosrdná lež
 • Plenus venter non studet libenter. - S plným žaludkem se nestuduje dobře.
 • Poeta nascitur, orator fit. - Basníkem se člověk rodí, řečníkem se stává.
 • Principiis obsta, sero medicina paratur. - Odporuj v začátcích, pozdě je léčit důsledky.
 • Procul ex oculis, procul ex mente - Sejde z očí, sejde z mysli.
 • Per partes - Po částech
 • Post hoc, ergo propter hoc - Poté, tudíž předtím. Logický omyl při hledání příčiny.
 • Post nubia phoebus - slunce po dešti
 • Post scriptum - doslova „po napsání“, dodatek dopisu obvykle za podpisem, zkracuje se na PS nebo P.S.
 • Post meridiem - po poledni, odpoledne (používá se v anglických časových údajích: PM)
 • Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám.
 • Principiis obsta, sero medicina partur, cum mala per longas covaleure moras - Odporuj počátkům (zla) těžko se pak připravuje lék, když zlo dlouhými průtahy zesílilo ...

Edit this entry.