Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po C

  • Calumniare audacter, semper aliquid heret. - Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
  • Carpe diem quam minimum credula postero. - Užij dne a nic nevěř budoucnosti.
  • Cedo maiori. - Ustupuj silnějším
  • Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. (Descartes)
  • Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
  • Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs - Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
  • Cuius regio, eius religio - Čí země, toho náboženství.

Edit this entry.