Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po D

 • De gustibus non est disputandum - Doslova O chutích není rozmlouvání, lepší je hezky česky Proti gustu žádný dišputát.
 • Dies stultis quoque mederi solet - Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 • Dracō dormiēns numquam tītillandus - Spící drak se nemá dráždit (J. K. Rowlingová, heslo bradavické školy)
 • Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem.
 • Dulce et decorum est pro patria mori - Sladké a čestné je pro vlast zemřít.
 • Dulcia non novit, qui non gustavit amara - Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.
 • Dum spīrō, spērō - Dokud dýchám, doufám.(motto 601.skupiny speciálních sil AČR)
 • Duobus certantibus tertius gaudet - Když se dva perou, třetí se směje.
 • Duo cum faciunt idem, non est idem - Když dva dělají totéž, není to totéž.
 • Dūra lēx, sed lēx - Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon.
 • Discas oportet, quamdiu est, quod nescias - Tak dlouho se uč, dokud trvá (tvoje) neznalost.
 • De iure - podle práva.
 • Deus Vult - Bůh to chce (Bůh si to žádá).
 • Divide et impera - Rozděl a panuj.
 • Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris - Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám.

Edit this entry.