Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po M

  • Malo periculosam libertatem quam quietum servitium. - Raději svobodu s jejími nebezpečími, než klid otroctví. (Vojvoda Poznaňský, otec krále Polska, vévoda Lotrinský - na polském sněmu)
  • Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris - Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.
  • Militia est vita hominis super terram - Lidský život na zemi je boj (Job, Vulgáta)
  • Mors ultima linea rerum - Smrt je konečná čára za vším.
  • Mundus vult decipo, ergo decipiatur - Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
  • Memento mori - Nezapomeň že zemřeš.

Edit this entry.