Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po V

  • Vae victus - Běda poraženým.
  • Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marnost nad marnost, vše je marnost (z bible, kniha Kazatel).
  • Varium et mutabile semper femina - Vždy nestálý a měnlivý je tvor žena. (Vergilius).
  • Vi veri universum vivus vici (též Vi veri veniversum vivus vici) - Silou pravdy chci žít a podrobit si vesmír.
  • Veni, vidi, vici - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. (Caesar).
  • Veni, vidi, Deus vicit! - Přišel jsem, viděl jsem, Bůh zvítězil. (Jan III Sobieski)
  • Veritas super omnia vincit - Pravda nade vším vítězí
  • Veritas omnia vincit - Pravda vše přemáhá
  • Vare, Vare rede mihi legiones meas - Vare, Vare vrať mi mé legie (Octavianus Augustus po porážce v Teutoburském lese)

Edit this entry.