Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po F

  • Faber suae quisque fortūnae - Každý je svého štěstí strůjcem.
  • Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. - Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin, Confessiones, librum 1, cap. 1
  • Fēstīnā lente! - Pospíchej pomalu!
  • Fiat iūstitia, pereat mundus - Ať se stane spravedlnost, i kdyby měl (při tom) zhynout svět.
  • Fiat lux - Budiž světlo.
  • Fide, sed cui fidas, vide - Důvěřuj, ale dívej se komu.
  • Fīnis corōnat opus. - Konec korunuje (celé) dílo. Česky: Konec dobrý, všechno dobré.
  • Fortes fortuna adiuvat. - Štěstí přeje silným

Edit this entry.