Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po S

 • Scientia est potentia - Vědění je moc.
 • Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím. (Sókratés)
 • Senatus Populusque Romanus - Senát a lid římský.
 • Si vis amari, ama - Chceš-li být milován, miluj.
 • Si vis pacem, para bellum - Chceš-li mír, připravuj válku.
 • Sine ira et studio - Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. (heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)
 • Solamen miseris socios habuisse dolorum - Je útěchou pro nešťastné, že měli druhy v neštěstí.
 • Sudetia non cantat - Na sudetských horách se nezpívá. (pořekadlo z Hané) Smysl: vyjádření známého faktu, že i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl životní místních horalů značně složitější.
 • Surget aliquando nostris ex ossibus ultor - Jednou povstane z našich kostí mstitel.
 • Sursum corda - Vzhůru srdce
 • Spiro, spero - dýchám, tedy doufám (dokud dýchám tak doufám)
 • Status nascendi - Stav zrodu.
 • Status moriendi - Stav blížící se smrti.

Edit this entry.