Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po T

  • Te audire non possum. Musa sapientum fixa est in aure. - Nemohu tě slyšet. Mám v uchu banán.
  • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Časy se mění, a my se měníme s nimi. (Cicero)
  • Timeo Danaos (et) dona ferentes - Bojím se Řeků, (i těch,) kteří přinášejí dary. - Narážka na trojského (řeckého) koně
  • Timeo puellas (et) oscula dantes - Bojím se dívek (i těch,) kteří (které) dávají polibky. Pozn.: Variace „Timeo Danaos...“
  • Tua res agitur, paries cum proximus ardet - Hoří-li nejbližší stěna (sousedův dům), je to tvoje záležitost. (Horatius)
  • Temporis ars medicina fere est - Čas všechno hojí. (Ovidius)
  • Temeritas est damnare, quid nescias - Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš.

Edit this entry.