Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po I

  • Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum - Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku (Publius Flavius Vegetius Renatus)
  • Ignoratia legis non excusat. - Neznalost zákona neomlouvá.
  • Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim - Upadne do moci Scylly, kdo se chce vyhnout Charybdě.
  • In arte voluptas - Radost z umění (heslo spolku Schlaraffia)
  • In camera caritatis - Mezi čtyřma očima, důvěrně (doslova „v pokoji lásky“)
  • In vino veritas, in aqua sanitas - Ve víně (je) pravda, ve vodě (je) zdraví.
  • Inter arma silent Musae - Ve válce mlčí múzy.
  • Iustitia regnorum fundamentum - Spravedlnost (budiž) základem říší.

Edit this entry.