Latinské výroky

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Níže naleznete abecední seznam, po jejímž rozkliknutí se již dostanete k samotným latinským výrokům.

Vyberte písmeno pro zobrazení latinských výroků A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V

Abecední seznam latinských výroků po O

 • Odi et amo - Nenávidím a miluji. (Catullus)
 • Odi profanum vulgus et arceo - Nenávidím sprostou lůzu, vyhýbám se jí. (Horatius)
 • Oleum et operam perdidi - Ztratil jsem (zbytečně) olej i námahu. Výklad: Mnoho námahy k ničemu. (Plautus)
 • (Omnia) ad maiorem Dei gloriam - (Vše) pro větší slávu Boží. --Ignác z Loyoly Pozn.: Používá se zkratka (O)AMDG.
 • Omnia mea mecum porto - Vše své si nosím s sebou. (heslo dominikánů)
 • Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. - Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. --Jan Ámos Komenský
 • Omnia vincit amor - Nade vším vítězí láska.
 • Omnis vita supplicium est - Celý život je trestem. (Seneca)
 • Optima philosophia meditatio (est) mortis - Nejlepší filosofie je rozjímání o smrti.
 • Ora et labora - Modli se a pracuj. (sv. Benedikt z Nursie, heslo benediktinů)
 • O tempora, o mores! - Ó časy! Ó mravy! (Cicero).
 • Orbis unum - Jeden svět...

Edit this entry.